Monday, July 25, 2011

PENGAMBILAN PROGRAM DIPLOMA KEJURURAWATAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (SEKOLAH PERUBATAN) SESI AKADEMIK 2011/2012

Calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon bagi mengikuti program Diploma Kejururawatan Universiti Malaysia Sabah (Sekolah Perubatan) seperti yang disenaraikan bagi Sesi Akademik 2011/2012.

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Program Diploma Kejururawatan- Kampus Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu- Ambilan September Sesi 2011/2012

Syarat-Syarat Kelayakan:

PROGRAM DIPLOMA KEJURURAWATAN

SESI 2011/2012

Permohonan terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja serta berumur 17 tahun dan tidak melebihi 20 tahun pada tarikh permohonan dan memenuhi syarat seperti berikut:

Syarat Am

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf (Tahun 2007, 2008, 2009, 2010) dengan mendapat sekurang-kurangnya Lima (5) Kepujian atau yang setaraf dengannya.

Syarat Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  • Matematik/Matematik Tambahan
  • Biologi/Sains
  • 3 lagi kepujian bagi subjek yang lain

DAN

  • Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
  • Lulus Bahasa Inggeris

Syarat Tambahan

  • Terbuka kepada calon lelaki dan wanita;
  • Belum berkahwin;
  • Tiada penyakit Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV; DAN
  • Lulus ujian serta temuduga yang telah ditetapkan oleh Universiti.
Cara Memohon:

Borang permohonan bagi kemasukan ke Program Diploma Kejururawatan (Sekolah Perubatan) UMS boleh didapati dari;

Pejabat Unit Akadamik

Sekolah Perubatan

Blok A2, Level 3

Bangunan Sekolah Perubatan

Universiti Malaysia Sabah

Jalan UMS

88400, Kota Kinabalu.

No. Tel: 088-320000 ext 61204

No. fax: 088-320928

Borang permohonan juga boleh dimuat turun dari laman web http://www.ums.edu.my/

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 5 Ogos 2011 Sila hantar borang permohonan yang telah dilengkapkan ke alamat Sekolah Perubatan Seperti yang tersebut di atas. Sila sertakan salinan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil SPM dan sijil-sijil akademik dan ko-kurikulum yang berikut. (semua salinan perlu disahkan benar).

Calon yang layak akan disenarai pendek dan akan dihubungi untuk sesi temuduga kemasukan.

Pemohon-pemohon yang tidak mendapat sebarang maklum dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. PIHAK UNIVERSITI BERHAK MEMBUAT SEBARANG PERUBAHAN ATAU PINDAHAN TANPA NOTIS.